Tjänster

Skogsentreprenad
Bokelunds Skogsentreprenad utför alla typer av gallringar samt även klenare slutavverkningar. Maskinen vi har i företaget är en skördare Gremo 950. Övriga maskiner hyr vi in efter behov.

Mark- och anläggningsarbete
Med en 13,5 tons larvburen grävmaskin (JCB 130) kan vi utföra en mängd olika gräv- och anläggningsarbeten åt skogsägare, privatpersoner m.fl. ¨

Några exempel:
• Anläggning och reparation av skogsvägar
• Skogsdikning
• Markberedning
• … och mycket annat!