Tjänster

Skogsentreprenad
Bokelunds Skogsentreprenad utför alla typer av gallringar samt även klenare slutavverkningar. Maskinparken består just nu av en Eco Log 1058 samt en Gremo 1050. Skotningen lejs in och utförs av en underentreprenör med en skotare av märket Gremo. I gruppen finns även tillgång till manuellhuggare som lejs in där det behövs.

Mark- och anläggningsarbete
Med en 16 tons larvburen grävmaskin (Volvo 160) kan vi utföra en mängd olika gräv- och anläggningsarbeten åt skogsägare, privatpersoner m.fl. ¨

Några exempel:

  • Anläggning och reparation av skogsvägar
  • Skogsdikning
  • Markberedning
  •  … och mycket annat!
eco-lodge
IMG_0033
IMG_0087